Dokumenty

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023

Přijatí žáci do družiny na rok 2022/2023Add Gallery


Tiskopis – Žádost o osvobození od placení úplaty
Tiskopis – Žádost o snížení úplaty

Vnitřní dokumenty a řády:
Školní řád mateřské školy 2021
Školní vzdělávací program
Vnitřní řád ŠD 2014
Řád školní jídelny

Šablony:
Šablony pro MŠ a ZŠ I
Šablony pro MŠ a ŠD II
Šablony pro MŠ III

 

Rozpočet MŠ na rok 2017:
Rozpočet na rok 2017

Změny závazných ukazatelů:
Změny ZU 14.11.2017
Změna ZU 28. 12. 2017
Změny ZU 31.1.2018
Změny ZU 15.2.2018
Změny ZU 14. 5. 2018
Změny ZU 14.8.2018
Změny ZU 31. 10. 2018
Změny ZU 20. 12. 2018
Změny ZU 21. 1. 2019
Změny ZU 30. 4. 2019
Změny ZU 15. 8. 2019
Změny ZU 28.11.2019
Změny ZU 4. 2. 2020
Změny ZU 30. 11. 2020
Změny ZU 7. 12. 2020
Změny ZU 29. 1. 2021
Změny ZU 15. 4. 2021
Změny ZU 19. 7. 2021
Změny ZU 8. 10. 2021
Změny ZU 19. 10. 2021
Změny ZU 7. 12. 2021
Změny ZU 31. 1. 2022

 

Rozpočet MŠ na rok 2018:
Rozpočet 2018
Rozpočet MŠ Pražská 2018

Rozpočet MŠ na rok 2019:
Schválený rozpočet 2019 č. usn. 852/18

Rozpočet MŠ na rok 2020:
Rozpočet 2020
Schválený rozpočet 2020 č. usn. 741/19

Rozpočet MŠ na rok 2021:
Rozpočet 2021
Schválený rozpočet 2021 č. usn. 760/20

Rozpočtový výhled MŠ 2019/2020:
Rozpočtový výhled MŠ

Rozpočtový výhled MŠ 2020/2021:
Rozpočtový výhled MŠ

Rozpočtový výhled MŠ 2021/2022: 
Rozpočtový výhled MŠ

Rozpočtový výhled MŠ 2022/2023:
Rozpočtový výhled MŠ

Rozpočtový výhled MŠ 2023/2024:
Rozpočtový výhled MŠ

Zpráva o činnosti MŠ 2016/2017:
Zpráva o činnosti 2016
Zpráva o činnosti 2017
Zpráva o činnosti 2018
Zpráva o činnosti 2019
Zpráva o činnosti 2020
Zpráva o činnosti 2021

GDPR
Informační memorandum
Informační memorandum zaměstnanci