Dokumenty

Dokumenty k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Žádosti a oznámení

Žádost o osvobození od placení úplaty

Oznámení o individuálním vzdělávání

Řády:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  – MŠ 2022-2023

Školní_řád_mateřské_školy_2022
Putování se sluníčkem ŠVP 2022
Vnitřní řád ŠD 2022
Řád školní jídelny

Šablony:
Šablony pro MŠ a ZŠ I
Šablony pro MŠ a ŠD II
Šablony pro MŠ III

Změny závazných ukazatelů:
Změny ZU 31. 1. 2022
Změny ZU 11.5. 2022

Změny ZU 20.7.2022

Změny ZU 11.10. 2022

Změny ZU 31.10. 2022

Změny ZU 21.12.2022

Změny ZU 9.1. 2023

Rozpočet MŠ na rok 2020:
Rozpočet 2020
Schválený rozpočet 2020 č. usn. 741/19

Rozpočet MŠ na rok 2021:
Rozpočet 2021
Schválený rozpočet 2021 č. usn. 760/20

Rozpočet MŠ na rok 2022:

Rozpočet 2022

 

Rozpočet MŠ na rok 2023

Rozpočet 2023

 

 

 

Rozpočtový výhled MŠ 2019/2020:
Rozpočtový výhled MŠ

Rozpočtový výhled MŠ 2020/2021:
Rozpočtový výhled MŠ

Rozpočtový výhled MŠ 2021/2022: 
Rozpočtový výhled MŠ

Rozpočtový výhled MŠ 2022/2023:
Rozpočtový výhled MŠ

Rozpočtový výhled MŠ 2023/2024:
Rozpočtový výhled MŠ

Rozpočtový výhled MŠ 2024/2025:

Střednědobý výhled 2024-2025

Zpráva o činnosti MŠ 2016/2017:
Zpráva o činnosti 2016
Zpráva o činnosti 2017
Zpráva o činnosti 2018
Zpráva o činnosti 2019
Zpráva o činnosti 2020
Zpráva o činnosti 2021

Zpráva o činnosti 2022

GDPR
Informační memorandum
Informační memorandum zaměstnanci