Kontakt

Mateřská škola Doksy Pražská 836 – příspěvková organizace
Pražská 836, Doksy 472 01

Telefon školy: 487 872 504
e-mail: skolka@msprazskadoksy.cz

www.msprazskadoksy.cz

ID: xaykqp3

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600 074 455
IČO: 706 95 369
Zřizovatel: Město Doksy
Adresa zřizovatele: nám. Republiky 193, Doksy 472 01
Telefon zřizovatele: 487 882 425

Ředitelka MŠ: Pavla Zemanová, DiS
e-mail: zemanova@msprazskadoksy.cz; Mobil: 731 449 176

Vedoucí školní jídelny: Simona Baňkowská
e-mail: bankowska@msprazskadoksy.cz; Mobil: 731 449 177

Vychovatelé ŠD: Bc. Andrea Javůrková, Petr Stránský
e-mail: druzina@msprazskadoksy.czMobil: 776 449 157

Pověřenec GDPR: Martina Wild
e-mail: martina.wild@equica.cz; Mobil: 602 534 895 

Telefonní seznam MŠ Pražská Doksy:

Telefon : 487 872 504

Linka:

21  Ředitelka MŠ
22  Zástupkyně ředitelky (vedoucí školní jídelny)
23  Třída Berušky
24  Třída Motýlci
25 Třída Zajíčci
26 Třída Koťátka
32 Třída Včeličky
31 Školní družina