Plán akcí MŠ

Každý měsíc  v MŠ CANISTERAPIE

22.4.    Vítání občánků

24.4.    Divadélko Koloběžka

26.4.   Probouzení vodníků

3.5.      Fotografování

20.5.    Otevírání jezera

1.6.      Parník 

3.6.      Dětský den

15.6.     Rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost

1.7. – 28.7.    Uzavření MŠ