Pro rodiče

Omlouvání dětí

Prosíme rodiče, aby své děti omluvili nejpozději do 8.00 hod. na tel. čísle: 487 872 504, 731 449 177  e-mailem na bankowska@msprazskadoksy.cz. a nebo přes aplikaci Twigsee.


Platby

 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 420 Kč
 • úplata za zájmové vzdělávání (ŠD) je stanovena na 280 Kč

Provozní doba MŠ a ŠD

 • Provoz MŠ:   6.00 – 17.00 hod.
 • Provoz ŠD:   6.00 – 8,00; 11.30 – 17.00 hod.
 • Ranní provoz ŠD: 6.00 – 8.00 hod. (7.30 hod. – doprovod dětí do ZŠ)
 • Odpolední provoz ŠD: 11,45 – 17,00 hod.

Organizace dne v mateřské škole

 • 6.00 – 8.00 hod. – příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu                                                vzdělávání, hry, spontánní činnosti, zájmové aktivity
 • 8.00 – 9.15 hod. – Svačina a osobní hygiena dětí. Tělovýchovné činnosti, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu s RVP PV
 • 9.15 – 11.30 hod. – osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
 • 11.30 – 12.00 hod. – Oběd a osobní hygiena dětí.
 • 12.00 – 14.00 hod. – Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální činnosti (práce s dětmi s                                       nižší potřebou spánku)
 • 14.00 – 14.30 hod. – Svačina a osobní hygiena dětí.
 • 14.30 – 17.00 hod. – spontánní činnosti a pohybové aktivity, hry, řízené zájmové činnosti a aktivity dětí, v případě                                               pěkného počasí pobyt na školní zahradě.

Organizace školního roku 2023/2024

 

Začátek školního roku  pátek 1.září 2023 
Podzimní prázdniny  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 
Vánoční prázdniny pro ŠD  sobota 23. 12 2023–úterý 2.1.2024
Přerušení provozu MŠ  25.12.2023 – 1.1.2024 
Pololetní prázdniny  pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny  26.2. – 3.3. 2024
Velikonoční prázdniny  čtvrtek 28. března 2024 
Zápis do MŠ a ŠD  6.5. 2024 – 10.5. 2024
Konec školního roku pro ŠD  pátek 28. 6 2024
Hlavní prázdniny  29.6.2024 – 1.9.2024 
Přerušení provozu MŠ  29.7. 2024 – 23.8. 2024
Provoz MŠ o letních prázdninách  1.7. 2024 – 26.7. 2024
Začátek školního roku 2024/2025  2.9.2024 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Doksy Pražská 836 – příspěvková organizace

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

 1. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ (Doksy a jejich místních částí), které k 31. 8. 2023 dovrší věku 5 let (povinné PV pro děti s odkladem PŠD).
 2. Dítě s trvalým pobytem mimo školský obvod spádové MŠ (Doksy a jejich místních částí), které k 31. 8. 2023 dovrší věku 5 let (povinné PV také pro děti s odkladem PŠD).
 3. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ (Doksy a jejich místních částí), které k 31. 8. 2023 dovrší věku 3 let.
 4. Dítě s trvalým pobytem mimo školský obvod spádové MŠ (Doksy a jejich místních částí), které k 31. 8. 2023 dovrší věku 3 let.
 5. Dítě s trvalým pobytem v Doksech, které dovrší věku 2 let k 31. 8. 2023.
 6. Dítě, které nemá trvalý pobyt v Doksech a které dovrší věku 2 let k 31. 8. 2023.

 V rámci jednotlivých kritérií bude ředitelka školy postupovat dle věku, a to od nejstarších po nejmladší. 


Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem na území města Doksy a spádových obcí do ŠD:

 1. Přednostně se přijímají žáci z 1. a 2. ročníku ZŠ – děti z MŠ Pražská.
 2. Žáci, kteří dojíždějí z místa trvalého pobytu.
 3. Doba využívání ŠD (přednost mají žáci/žákyně, kteří navštěvují ŠD každodenně)

Školní vzdělávací program

Putování se sluníčkem ŠVP 2022

Ombudsman dětem