Pro rodiče

Žádost

Žádáme rodiče, aby v zájmu bezpečnosti svých dětí, při odchodu z MŠ zavírali za sebou dveře.

——————————————————————————————————————————————————-

Omlouvání dětí

Prosíme rodiče, aby své děti omluvili nejpozději do 8.00 hod. na tel. čísle: 487 872 504, 731 449 177  e-mailem na bankowska@msprazskadoksy.cz. a nebo přes aplikaci Twigsee.


Platby

 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 420 Kč
 • úplata za zájmové vzdělávání (ŠD) je stanovena na 280 Kč

Provozní doba MŠ a ŠD

 • Provoz MŠ:   6.00 – 17.00 hod.
 • Provoz ŠD:   6.00 – 8,00; 11.30 – 17.00 hod.
 • Ranní provoz ŠD: 6.00 – 8.00 hod. (7.30 hod. – doprovod dětí do ZŠ)
 • Odpolední provoz ŠD: 11,45 – 17,00 hod.

Organizace dne v mateřské škole

 • 6.00 – 8.00 hod. – příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu                                                vzdělávání, hry, spontánní činnosti, zájmové aktivity
 • 8.00 – 9.30 hod. – Svačina a osobní hygiena dětí. Tělovýchovné činnosti, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu s RVP PV
 • 9.30 – 11.30 hod. – osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
 • 11.30 – 12.00 hod. – Oběd a osobní hygiena dětí.
 • 12.00 – 14.00 hod. – Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální činnosti (práce s dětmi s                                       nižší potřebou spánku)
 • 14.00 – 14.30 hod. – Svačina a osobní hygiena dětí.
 • 14.30 – 17.00 hod. – spontánní činnosti a pohybové aktivity, hry, řízené zájmové činnosti a aktivity dětí, v případě                                               pěkného počasí pobyt na školní zahradě.

Organizace školního roku 2020/2021

 • Začátek školního roku 2020/2021 MŠ: 1. 9. 2021
 • Začátek školního roku 2020/2021 ŠD: 1. 9. 2021
 • Podzimní prázdniny: 27.- 29. 10. 2021
 • Vánoční prázdniny MŠ: 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022
 • Vánoční prázdniny ŠD: 23. 12. 2021 – 3. 1. 2022
 • Přerušení provozu MŠ: 27. 12. 2021 – 31. 12. 2021
 • Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022
 • Jarní prázdniny: 14. 2. – 20. 2. 2022
 • Velikonoční prázdniny:  14. 4. 2022
 • Zápis do ŠD: 2.  5. – 6. 5. 2022 – celý den
 • Zápis do MŠ: 2. 5. – 6. 5. 2022 (8.00 – 12.00 hod.)
 • Konec školního roku: 30. 6. 2022
 • Letní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022
 • Spojení provozu ŠD s provozem MŠ: 1. 7. – 29. 7. 2022
 • Přerušení provozu MŠ a ŠD: 1. 8. – 19. 8. 2022
 • Začátek školního roku 2021/2022: 1. 9. 2022

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem stanovila následující kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem na území města Doksy a spádových obcí do ŠD:

 1. Děti z MŠ Pražská.
 2. Děti, které zahájí povinnou školní docházku (nástup do 1. tř. ZŠ).
 3. Děti dojíždějící.
 4. Děti, které mají v MŠ a ŠD sourozence.
 5. Ostatní.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Ombudsman dětem