Pro rodiče

Žádost

Žádáme rodiče, aby v zájmu bezpečnosti svých dětí, při odchodu z MŠ zavírali za sebou dveře.

——————————————————————————————————————————————————-

Omlouvání dětí

Prosíme rodiče, aby své děti omluvili nejpozději do 8.00 hod. na tel. čísle: 487 872 504, 731 449 177  e-mailem na bankowska@msprazskadoksy.cz. a nebo přes aplikaci Twigsee.


Platby

 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 420 Kč
 • úplata za zájmové vzdělávání (ŠD) je stanovena na 280 Kč

Provozní doba MŠ a ŠD

 • Provoz MŠ:   6.00 – 17.00 hod.
 • Provoz ŠD:   6.00 – 8,00; 11.30 – 17.00 hod.
 • Ranní provoz ŠD: 6.00 – 8.00 hod. (7.30 hod. – doprovod dětí do ZŠ)
 • Odpolední provoz ŠD: 11,45 – 17,00 hod.

Organizace dne v mateřské škole

 • 6.00 – 8.00 hod. – příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu                                                vzdělávání, hry, spontánní činnosti, zájmové aktivity
 • 8.00 – 9.30 hod. – Svačina a osobní hygiena dětí. Tělovýchovné činnosti, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu s RVP PV
 • 9.30 – 11.30 hod. – osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
 • 11.30 – 12.00 hod. – Oběd a osobní hygiena dětí.
 • 12.00 – 14.00 hod. – Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální činnosti (práce s dětmi s                                       nižší potřebou spánku)
 • 14.00 – 14.30 hod. – Svačina a osobní hygiena dětí.
 • 14.30 – 17.00 hod. – spontánní činnosti a pohybové aktivity, hry, řízené zájmové činnosti a aktivity dětí, v případě                                               pěkného počasí pobyt na školní zahradě.

Organizace školního roku 2022/2023

 

Začátek školního roku  čtvrtek 1.září 2022 
Podzimní prázdniny  středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 
Vánoční prázdniny pro ŠD  pátek 23. 12 2022–pondělí 2.1.2023 
Přerušení provozu MŠ  26.12.2022 – 1.1.2023 
Pololetní prázdniny  pátek 3. února 2023 
Jarní prázdniny  20. 2. – 26. 2. 2023 
Velikonoční prázdniny  čtvrtek 6. dubna 2023 
Zápis do MŠ a ŠD  od úterý 2.5.-5.5. 2023 
Konec školního roku pro ŠD  pátek 30. 6 2023 
Hlavní prázdniny  1.7.2023 – 31.8.2023 
Přerušení provozu MŠ  1.7. 2023 – 28.7.2023 
Provoz MŠ o letních prázdninách  31.7. 2023 – 31.8.2023 
Začátek školního roku 2023/2024  1.9.2023 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Doksy Pražská 836 – příspěvková organizace

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

 1. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ (Doksy a jejich místních částí), které k 31. 8. 2023 dovrší věku 5 let (povinné PV pro děti s odkladem PŠD).
 2. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ (Doksy a jejich místních částí), které k 31. 8. 2023 dovrší věku 3 let.
 3. Dítě s trvalým pobytem mimo školský obvod spádové MŠ (Doksy a jejich místních částí), které k 31. 8. 2023 dovrší věku 5 let (povinné PV také pro děti s odkladem PŠD).
 4. Dítě s trvalým pobytem mimo školský obvod spádové MŠ (Doksy a jejich místních částí), které k 31. 8. 2023 dovrší věku 3 let.
 5. Dítě s trvalým pobytem v Doksech, které dovrší věku 2 let k 31. 8. 2023.
 6. Dítě, které nemá trvalý pobyt v Doksech a které dovrší věku 2 let k 31. 8. 2023.

 V rámci jednotlivých kritérií bude ředitelka školy postupovat dle věku, a to od nejstarších po nejmladší. 


Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem na území města Doksy a spádových obcí do ŠD:

 1. Přednostně se přijímají žáci z 1. a 2. ročníku ZŠ – děti z MŠ Pražská.
 2. Žáci, kteří dojíždějí z místa trvalého pobytu.
 3. Doba využívání ŠD (přednost mají žáci/žákyně, kteří navštěvují ŠD každodenně)

Školní vzdělávací program

Putování se sluníčkem ŠVP 2022

Ombudsman dětem

Logopedická prevence v MŠ

Pavla Zemanová, DiS.

Bc. Jana Čermáková

Logoped Česká Lípa – Mgr. Lucie Vosálová, tel.: +420 487 831 044

                                      Mgr. Eliška Sommerová, tel: 778 444 562