Informace k provozu MŠ a ŠD

Omlouvání dětí

Prosíme rodiče, aby své děti omluvili nejpozději do 8.00 hod.

pevná linka: 487 872 504

mobil: 731 449 177

 e-mailem na bankowska@msprazskadoksy.cz

nebo přes aplikaci Naše MŠ


Platby

 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na školní rok 2023/2024……………. 420 Kč
 • úplata za zájmové vzdělávání (ŠD) je stanovena na školní rok 2023/2024…………280 Kč

Od 1.1. 2024 stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání zřizovatel školy.

Rada města dne 04. 12. 2023 schválila:

 • úplatu za předškolní vzdělávání – stanovená částka na školní rok 2024/2025……………. 500 Kč
 • úplatu za zájmové vzdělávání (ŠD) –  stanovená částka na školní rok 2024/2025………..300 Kč

Provozní doba MŠ a ŠD

 • Provoz MŠ:   6.00 – 17.00 hod.
 • Provoz ŠD:   6.00 – 8,00; 11.30 – 17.00 hod. (7.30 hod. – doprovod dětí do ZŠ
 • _____________________________________________________________________________________________________________________

Organizace dne v mateřské škole

 • Příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, hry, spontánní činnosti, zájmové aktivity
 •  Svačina a osobní hygiena dětí. Tělovýchovné činnosti, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu s RVP PV
 • osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
 • Oběd a osobní hygiena dětí.
 • Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální činnosti (práce s dětmi s nižší potřebou spánku)
 •  Svačina a osobní hygiena dětí.
 •  Spontánní činnosti a pohybové aktivity, hry, řízené zájmové činnosti a aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě.
 • Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí.

  Stanovený denní řád je flexibilní, stanovena je pouze doba jídla a pobytu venku. Denní řád může být pozměněn (výlety, divadelní představení).

  svačina: 8:30 – 9:00 hodin

  pobyt venku: 9:30 – 11:30 hodin

  oběd: 11:30 – 12:00 hodin

  svačina: 14:30 – 15.00 hodin


Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního roku  pátek 1.září 2023 
Podzimní prázdniny  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 
Vánoční prázdniny pro ŠD  sobota 23. 12 2023–úterý 2.1.2024
Přerušení provozu MŠ  27.12.2023 – 1.1.2024 
Pololetní prázdniny  pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny  26.2. – 3.3. 2024
Velikonoční prázdniny  čtvrtek 28. března 2024 
Zápis do MŠ a ŠD  6.5. 2024 – 10.5. 2024
Konec školního roku pro ŠD  pátek 28. 6 2024
Hlavní prázdniny  29.6.2024 – 1.9.2024 
Přerušení provozu MŠ  29.7. 2024 – 23.8. 2024
Provoz MŠ o letních prázdninách  1.7. 2024 – 26.7. 2024
Začátek školního roku 2024/2025  2.9.2024