Logoped. prevence

Vážení rodiče, logopedickou prevenci provádíme při všech činnostech, které dětem předkládáme. Jazyková výchova prolíná veškeré vzdělávací činnosti dětí. Do režimu dne zařazujeme logopedické a artikulační chvilky. Zaměřujeme se především na rozvoj a cvičení obličejových svalů, jazyka, procvičení mimiky, artikulační cvičení pro správnou výslovnost jednotlivých hlásek, dechové cvičení, sluchové a zrakové vnímání, hrubou motoriku a jemnou motoriku, grafomotoriku, rozvoj kresby, rytmizaci řeči, zpěv. Do tohoto programu jsou včleněny všechny děti i ty, které nemají žádnou vadu komunikačních schopností. Činnosti provádíme formou hry a zábavy. V mateřské škole neprovádíme žádnou nápravu vad řeči, pouze klademe důraz na prevenci procvičování výše uvedených činností. Pokud je již hláska dítětem vyvozována špatně, je velmi nutná spolupráce s vámi zákonnými zástupci a odbornými lékaři / logoped, neurolog, pediatr, odborný lékař/.

Logoped Česká Lípa –
Mgr. Lucie Vosálová, tel.: +420 487 831 044
 Mgr. Eliška Sommerová, tel: 778 444 562
Mgr. Vosálová, tel: 487 831 044
PaedDr.Neubauer, tel:702 056 068
Mgr. Konrádová, tel: 487 833 161, 778 529 682

 

Materiály ke stažení a k procvičování:

Artikulační cvičení

Dechová cvičení

Bě,pě,vě

Hláska-CH

Hláska -H

Hláska -J

Hláska -L

Hláska – R

Hláska – Ř

Hlásky C-Z-S

Hlásky Č-Š-Ž

Hlásky D-T-N

Hlásky Ď-Ť-Ň

Hlásky K-G