Zaměstnanci školy

Ředitelka mateřské školy:  Pavla Zemanová,DiS.

Zástupkyně ředitelky pro ekonomickou část, vedoucí školní jídelny: Simona Baňkowská

Zástupkyně ředitelky pro pedagogickou část: Martina Foglová,DiS.

 

Vychovatelé ŠD: Bc. Andrea Javůrková, Petr Stránský

Třída Berušky: Růžena Imrichová, Barbora Andltová

Třída Zajíčci: Bc. Veronika Maršíková, Anna Bilá

Třída Motýlci:  Markéta Koudková, Martina Foglová, DiS., Pavla Zemanová, DiS. (logopedická asistentka)

Třída Koťátka: Bc. Jana Čermáková (logopedická asistentka), Viktorie Hervertová

Třída Včeličky:  Monika Knotová, Hana Hudáčková

Asistenti pedagoga: Helena Macháčková, Petra Bubníková, Iveta Šťastná

 

Provozní zaměstnanci

Úklid a pomoc s dětmi: Iva Kühnová, Monika Štrojsová, Marcela Synková

Paní kuchařky:  Jitka Nováková, Ilona Havlíková, Milena Charousková, Radka Doubravová