Zaměstnanci školy

Ředitelka mateřské školy:  Pavla Zemanová,DiS.

Zástupkyně ředitelky pro ekonomickou a provozní část školy, vedoucí školní jídelny: Simona Baňkowská

Zástupkyně ředitelky pro pedagogickou část školy: Martina Foglová,DiS.

 

Vychovatelé ŠD: Iveta Šťastná, Petr Stránský (Bc. Andrea Javůrková)

Třída Berušky: Růžena Imrichová, Barbora Andltová

Třída Zajíčci: Bc. Veronika Maršíková, Anna Bilá

Třída Motýlci:  Markéta Koudková, Martina Foglová, DiS.

Třída Koťátka: Bc. Jana Čermáková (logopedická asistentka), Viktorie Hervertová

Třída Včeličky:  Monika Knotová, Petra Bubníková

Asistenti pedagoga: Kristýna Vnuková, Kateřina Nováková, Marta Hladíková, Kateřina Konvalinová, Martina Valentová

Školní asistent: Gabriela Kučerová

 

Provozní zaměstnanci

Paní školnice: Iva Kühnová, Monika Štrojsová, Hana Matoušová

Paní kuchařky:  Jitka Nováková, Jaroslav Frolík, Milena Charousková, Radka Doubravová