Školka

Mateřská škola byla postavena v roce 1983 v těsné blízkosti sídliště. Budovu tvoří tři spojené pavilony s plochou střechou. Krajní pavilony jsou patrové. V přízemí a v 1. patře každého pavilonu jsou dvě třídy s vlastním vchodem, šatnou, hernou dělenou na centra aktivit (v době odpočinku sloužící jako ložnice) a sociálním zařízením. U každé třídy je šatna pro personál, kabinet na pomůcky, kuchyňka – přípravna. Přízemní herny mají venkovní terasu.

V prostředním přízemním pavilonu je umístěna kuchyně, školní družina, sklady, kancelář hospodářky MŠ a ředitelna. Třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem, který odpovídá stanoveným normám. Hračky, didaktické pomůcky a ostatní vybavení je moderní a je neustále doplňováno a obměňováno dle potřeb dětí. MŠ má velkou zatravněnou školní zahradu s uměle vytvořeným kopcem využívaným v létě i v zimě, vzrostlými stromy, brouzdalištěm a dřevěnými herními prvky. Na zahradě je nově zbudované dětské dopravní hřiště.

Kapacita MŠ je 112 dětí. Součástí MŠ je školní družina s kapacitou 35 dětí a školní jídelna se 175 strávníky.

V roce 2011 dostala budova MŠ novou střechu. V následujícím roce (2012) byl zrekonstruován 2. pavilon MŠ. V roce 2013 bylo realizováno snížení energetické náročnosti budovy MŠ. Byla vyměněna okna a dveře. Budova školky byla zateplena a oblékla se do nového kabátu. O prázdninách 2014 se zmodernizovaly prostory pro školní družinu a výměníková místnost byla oddělena od černé kuchyně. O rok později se černá kuchyně stavebně vylepšila (nové obklady a dlažba) a byla vybavena moderním nerezovým dřezem. Rekonstrukcí prošly rozvody teplé a studené vody v přízemní spojovací chodbě mezi pavilony. Nové potrubí bylo zakryto novým kazetovým stropem. V létě 2016 proběhla celková rekonstrukce 1. pavilonu. Ve třídách 1. pavilonu byly zrenovovány parketové podlahy. V roce 2017 došlo k renovaci parket ve 2. třídě a rekonstrukcí prošla schodiště do budovy MŠ. 

Každoročně ve školce pořádáme tyto akce:

 • Předškolácký desetiboj
 • Dýňování
 • Štrůdlování
 • Podzimní uspávání Vodníků v Čepelkém rybníku
 • Čertění
 • Adventní tvůrčí dílny
 • Vánoční besídky ve třídách
 • Školkový masopust
 • Hledání Velikonočního zajíce
 • Jarní probouzení vodníků v Čepelském rybníku
 • Pódiová vystoupení předškoláků – účast v soutěži
 • Soutěž v gymnastice pro předškoláky – účast v soutěži
 • Noc s Andersenem
 • Zlatá rybka – účast v soutěži
 • Stezka medvíďat
 • Školní akademie
 • Školní výlety
 • Prázdniny s rodiči u moře
 • * 2017 – Chorvatsko – Murter (pirát Morgan)
 • * 2018 – Itálie – Pineda (Neptun) 
 • *2019 – Itálie – Pineda (Školkový Robinson)

Zajímavé projekty:

 • Od šplouchání k plavání
 • Lyžování s Krakonošem
 • Duben – dopravní výchova v MŠ (výlet na kolech)
 • Adopce zvířete v ZOO Děčín
 • Škola nanečisto – předškolní příprava
 • Drumbeny

 

Další zajímavé pravidelné aktivity MŠ:

 • Spolupráce s SK 3D – pravidelné cvičení v tělocvičně