Školka

Mateřská škola byla postavena v roce 1983 v těsné blízkosti sídliště. Budovu tvoří tři spojené pavilony s valbovou střechou. Celá budova je jednopatrová. Mateřská škola má celkem 5 běžných tříd s kapacitou 28 dětí. Celková kapacita MŠ je 140 dětí. Každá třída má vlastní šatnu, hernu dělenou na centra aktivit (v době odpočinku sloužící jako ložnice) a sociální zařízení. U každé třídy je šatna pro personál, kabinet na pomůcky, kuchyňka – přípravna. Přízemní herny mají venkovní terasu.

V prostředním pavilonu je umístěna kuchyně, školní družina, sklady, kancelář hospodářky MŠ a ředitelna. Třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem, který odpovídá stanoveným normám. Hračky, didaktické pomůcky a ostatní vybavení je moderní a je neustále doplňováno a obměňováno dle potřeb dětí. Školka má velkou zatravněnou školní zahradu s uměle vytvořeným kopcem využívaným v létě i v zimě, vzrostlými stromy, moderním bazénem s čističkou a dřevěnými herními prvky. Na zahradě je zbudované dětské dopravní hřiště.

Kapacita MŠ je 140 dětí. Součástí MŠ je školní družina s kapacitou 35 dětí a školní jídelna s kapacitou 175 strávníků.

V roce 2011 dostala budova MŠ novou střechu. V následujícím roce (2012) byl zrekonstruován 2. pavilon MŠ. V roce 2013 bylo realizováno snížení energetické náročnosti budovy MŠ. Byla vyměněna okna a dveře. Budova školky byla zateplena a oblékla se do nového kabátu. O prázdninách 2014 se zmodernizovaly prostory pro školní družinu a výměníková místnost byla oddělena od černé kuchyně. O rok později se černá kuchyně stavebně vylepšila (nové obklady a dlažba) a byla vybavena moderním nerezovým dřezem. Rekonstrukcí prošly rozvody teplé a studené vody v přízemní spojovací chodbě mezi pavilony. Nové potrubí bylo zakryto novým kazetovým stropem. V létě 2016 proběhla celková rekonstrukce 1. pavilonu. Ve třídách 1. pavilonu byly zrenovovány parketové podlahy. V roce 2017 došlo k renovaci parket ve 2. třídě a rekonstrukcí prošla schodiště do budovy MŠ. V období od 1. 6. 2020 do 31. 7. 2021 prošla budova MŠ rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci rekonstrukce vznikla nová třída pro 28 dětí (došlo k navýšení kapacity), byla zrekonstruována školní kuchyně, přibyly nové herní prvky na zahradě. Prostranství před budovou školky se vylepšilo osázenými stromy a kruhovými lavičkami. 

Každoročně ve školce pořádáme tyto akce:

 • Předškolácký desetiboj
 • Dýňování
 • Štrůdlování
 • Podzimní uspávání Vodníků v Čepelském rybníku
 • Čertění
 • Adventní tvůrčí dílny
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční besídky ve třídách
 • Školkový masopust
 • Hledání Velikonočního zajíce
 • Jarní probouzení vodníků v Čepelském rybníku
 • Pódiová vystoupení předškoláků – účast v soutěži
 • Soutěž v gymnastice pro předškoláky – účast v soutěži
 • Noc s Andersenem
 • Zlatá rybka – účast v soutěži
 • Stezka medvíďat
 • Školní výlety
 • Zahradní slavnost – Rozloučení s předškoláky

 

Zajímavé projekty:

 • Lyžování s Krakonošem
 • Dopravní výchova v MŠ (výlet na kolech)
 • Adopce zvířete v ZOO Děčín
 • Škola nanečisto – předškolní příprava
 • Canisterapie v MŠ
 • Angličtina Wattsenglish – seznamování s jiným jazykem
 • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s OŠD
 • Breptík – slupinová logopedická prevence