Školka i nadále uzavřena

autor: | 27. března 2021

Aktuální informace pro rodiče

Dne 26. 3. 2021 vláda ČR rozhodla (č. usn. 315) o prodloužení nouzového stavu do 11. 4. 2021 do 23:59 hod. Pokud vláda v následujících dnech nerozhodne jinak, budou školky až do 11. 4. 2021 uzavřené.

I nadále sledujte aktuální informace na našem webu. Informace vám též poskytneme na tel. č. 731 449 176.

Mgr. Ivana Moudrá, řed. MŠ