Mgr. Ivana Moudrá, speciální pedagožka

Ředitelka MŠ

„Moje práce mě velmi baví a naplňuje“

Dosažené vzdělání:

Gymnázium Česká Lípa

Technická univerzita Liberec – Speciální pedagogika předškolního věku (Bc.)

Technická univerzita Liberec – Speciální pedagogika (logopedie – surdopedie) (Mgr.)

Délka praxe: 12 let

Celoživotní vzdělávání, semináře a kurzy:

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení (Funkční studium)
 • Ředitel koučem – koučovací styl vedení školy
 • Systemické vedení týmu
 • Typologie MBTI – Sebepoznání a spolupráce v týmu
 • Typologie MBTI – Komunikační styly, stres a seberozvoj
 • Komplexní rozvoj lídršipu
 • Vedení školy a jeho role v adaptačním období
 • Jak efektivně řídit školu a vest své lidi v pohodě
 • Komunikační akademie 1
 • Efektivní komunikace
 • Efektivní zpětná vazba
 • Efektivní komunikace s rodiči pro učitelky MŠ
 • Rodiče spojenci mateřské školy – respektující komunikace s rodiči
 • Manipulace a jak se jí bránit
 • Umění spolupráce
 • Metodická setkávání logopedů a speciálních pedagogů
 • Diskusní klub ředitelek MŠ – pravidelná setkávání
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Život zachraňující úkony (základy první pomoci)
 • Práce s dětmi v oblasti budování ekologického povědomí
 • Pohybový program Veroniky Sherborne
 • Dramatická výchova pro současnou školu
 • Jak se dělá pohádka I.
 • Čteme s nečtenáři – základní kurz
 • Tvorba elektronického dokumentu
 • Jak snáze naplňovat požadavky RVP PV
 • Aktuální změny předpisů ve školské praxi
 • Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání
 • Nové metody práce s dětmi – 3. celostátní konference
 • Audioknihovna 2 – aneb, Jak na projekt?
 •  Metoda dobrého startu
 • Odpovědnost pedagogických pracovníků za škodu
 • Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky
 • Speciálně pedagogická diagnostika v předškolním a mladším školním věku
 • Diagnostika školní připravenosti
 • Dyspraxie, vývojová porucha koordinace
 • Podpora správného vývoje řeči v MŠ
 • Prevence poruch řeči
 • Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina
 • Možnosti využití myofunkční terapie v rámci logopedické intervence v MŠ a ZŠ
 • Dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí českého školství
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP
 • Osvědčení – poskytování první pomoci

Zájmy a záliby:

 • rodina a pejsci
 • turistika zaměřená na rozhledny
 • odpočinek u moře
 • poslech audioknih a četba
 • jóga