Přerušení provozu MŠ pokračuje

autor: | 19. března 2021

Informace pro rodiče (stažené z webu vlada.cz)

Vláda omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod., přičemž usnesením vlády č. 300 ze dne 18. března 2021 vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti tak, že se účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

Mgr. Ivana Moudrá, řed. MŠ