Informace pro rodiče školkových dětí

autor: | 27. srpna 2021

Schůzky s rodiči.
Všechny třídy, včetně nové Včeličkové, jsou již nachystané na 1. září, kdy to bude nejen u Včeliček bzučet jako v úlech. Vše je připravené a nachystané pro nováčky i pro naše ostřílené školkové „mazáky.“ Těšíme se též na vás, milí rodičové. Zadejte si prosím do svých diářů a mobilů následující termín schůzky s paní hospodářkou, třídními učitelkami, asistentkou i se mnou. Dozvíte se vše potřebné ohledně docházky, stravování, nabízených činností a aktivit, různých opatření a administrativních pravidel. Připravte si dotazy, zodpovíme vše. Těšíme se na vás.

Pondělí 6. 9. 2021 od 15.00 hod. – Berušky
Úterý 7. 9. 2021 od 15.00 hod. – Zajíčci
Středa 8. 9. 2021 od 15.00 hod. – Motýlci
Čtvrtek 9. 9. 2021 od 15.00 hod. – Koťátka
Pátek 10. 9. 2021 od 15.00 hod. – Včeličky

I. Moudrá