Informace pro rodiče

autor: | 8. dubna 2021

Znovuotevření školky

V pondělí 12. dubna 2021 se konečně znovu otevřou třídy naší školky. Zatím pouze pro naše „školáky“, to znamená pro děti, které se chystají k zápisu a září nastoupí do 1. třídy. Týká se to též dětí, jejichž rodiče pro ně budou žádat tzv. „odklad.“ Pro všechny tyto děti je docházka do školky povinná.

Respektujeme, že se někteří rodiče obávají o zdraví svých dětí a celé své rodiny a že si děti raději nechají doma. Pokud se takto rozhodnete:
• musíte zavolat ředitelce
• své dítě z povinné docházky omluvit
• domluvit se s třídními učitelkami na distanční výuce. To znamená, že si ve stanovený termín budete opět docházet pro pracovní listy a úkoly, které budete se svým dítětem vypracovávat doma.

Ostatní děti zatím do školky chodit nemohou. Je nám to moc líto, ale věříme, že se situace brzy zlepší a už teď se těšíme na všechny naše Berušky, Motýlky, Zajíčky a Koťátka.

TESTOVÁNÍ
Od pondělí 12. 4. 2021 dle vládního nařízení je povinností ředitelů zajistit testování všech dětí i zaměstnanců 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Testování v naší školce bude probíhat na zahradě ve velkém stanu, protože v tuto chvíli nemáme jiné vhodné prostory. Testovat své dítě bude rodič, který ho přivede (doprovod pouze jedna osoba). Vyhodnocení testu trvá 15 min. Počítejte prosím s časovým zdržením. V případě negativního výsledku, může být dítě odvedeno do třídy. V opačném případě (pozitivní výsledek) si rodič dítě odvede a neprodleně kontaktuje pediatra.

TESTOVAT se NEMUSÍ dítě, které prodělalo onemocnění COVID-19 v poslední 90 dnech. Tuto skutečnost doloží rodič potvrzením o prodělání onemocnění.

I nadále platí stejná pravidla pro omlouvání dětí jako doposud.

Všechny vaše dotazy zodpovíme na tel.: 731 449 176. I nadále sledujte informace na našem webu. věříme, že již brzy budou  zprávy pro vás více „pozitivní.“

Mgr. Ivana Moudrá, řed. MŠ