Informace pro rodiče

autor: | 27. listopadu 2020

Školní družina – MŠ Pražská

Oznamujeme rodičům našich družinových dětí, že od pondělí 30. 11. 2020 bude povoz naší družiny opět obnoven na zámku. Opět bude fungovat ranní družina od 6.00 do 7,30 hod., kdy odvádíme děti do školy. Odpolední družinu zajistíme na zámku ve dvou místnostech, které nám poskytl ředitel organizace, za což moc děkujeme. Budeme využívat naši družinovou třídu a místnost dětského oddělení knihovny. Žáci prvních a druhých tříd budou rozděleny do dvou místností a každý vychovatel se bude věnovat jedné skupině dětí. S provozem nám bude opět pomáhat asistentka Hela. 

Žádáme rodiče, aby si děti vyzvedávali pokud možno co nejdříve po práci. V této zatím ještě nepříznivé době, je třeba, aby děti zůstávaly v kolektivu co nejkratší dobu. V současné době stále trvá velké riziko nákazy. Pokud by onemocnil jeden z vychovatelů, nejsme schopni zajistit chod ŠD. 

Děti, které budou odcházet po obědě si můžete vyzvednout před zámkem cca ve 12,20 – 12,30 hod. hned po příchodu ze školy. Pokud si je budete chtít vyzvednout po obědě přímo u školy, musíte včas naše vychovatele informovat. 

Ostatní děti ihned po příchodu na zámek, odloží tašky a půjdou s vychovateli ven (do parku, k jezeru, do přírody,…) a vrátí se až cca ve 14.00 hod.  Proto žádáme rodiče, aby s tímto časem počítali a chodili si pro děti až po 14.00 hod. 

Děti, které v době od 12,30 do 14.00 hod. odcházejí na autobus nebo na kroužky, zůstávají v družině s asistentkou a čekají na příchod rodičů. Neodcházejí s ostatními na vycházku.

I nadále platí, že rodiče při příchodu k zámku, prozvoní družinový mobil 776 449 157, aby vychovatelé vypravili dítě k odhodu ze ŠD.   

Děkujeme za spolupráci a velkou obezřetnost ohledně možné nákazy, která v Doksech stále v nemalé míře hrozí. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy na uvedeném čísle (ŠD) a na č. 731 449 176.

Mgr. Ivana Moudrá, řed. MŠ