Plán akcí MŠ

21. 3. 2019 – Školička s paní uč. Miartušovou – Berušky a Motýlci

27. 3. 2019 – Probouzení vodníků na Čepelském rybníku 

28. 3. 2019 – Školička s paní uč. Miartušovou – Zajíčci a Koťátka

29. 3. 2019 – Noc s Andersenem; téma hmyz kolem nás

4. 4. 2019 – Návštěva ZŠ – předškoláci

10. 4. 2019 – Naivní divadlo Liberec a doprovodný program; cena bude upřesněna

14. 4. 2019 – Pódiová vystoupení v Novém Boru

17. 4. 2019 – Hledání Velikonočního zajíčka

23. 4. 2019 – Focení (třídní – 120 Kč), (skupinky kamarádů – 30 Kč), (foto na tablo pro školáky- hradí MŠ)

6. 5. – 10. 5. 2019 – Zápis do MŠ a ŠD

16. 5. 2019 – Stezka medvíďat

18. 5. 2019 – Otevírání jezera

20. 5. 2019 – Divadélko v MŠ (Čtvero ročních období) – 50 Kč

21. 5. 2019 – Zlatá rybka – Staré Splavy

31. 5. 2019 – MDD – projížďka parníkem po Máchově jezeře

3. 6. 2019 – Projektový den pro předškoláky – spolupráce se ZŠ

7. 6. 2019 – Školní akademie – 15 hod. – kino Doksy

10. 6. 2019 – Dravci ve školce – 50 Kč

11. 6. 2019 – celý den u jezera – celoškolková akce 

12. 6. 2019 – kino Doksy – 30 Kč

13. 6. 2019 – Plážová párty na školní zahradě – 55 Kč

14. 6. – 23. 6. 2019 – Tajuplný ostrov školkového robinsona – cena 4.580 Kč

15. 6. 2019 – Vítání občánků