Zlatá rybka 2019

Neptun vydal své pokladyDSC00816

V úterý 21. května 2019 byla naše putovní zlatá rybička svědkem vodního klání čtyř družstev ze čtyř našich tříd. Zajíčci, Koťátka, Berušky i Motýlci závodili v šesti disciplínách ve vodě i pod vodou.  Zlatá rybička se na celý příští rok vrátila k Motýlkům, kteří se umístili na nejvyšším stupni. Druzí skončily Berušky, za nimi se umístili Zajíčci a Koťátka nebyla smutná z posledního místa, protože se všem vodní hrátky líbily nejen při závodech, ale po celý školní rok 2018/2019. Podzimní i jarní lekce našeho šplouchání se proměnily v radostné plavání.

I. Moudrá

Číst celé »

Otevírání jezera 2019

Víkendové setkání u jezeraDSC00670

 V sobotu 18. května 2019 se naše Berušky a Motýlci potkali s dalšími dětmi u Máchova jezera. Všichni společně jsme pomohli naší paní starostce odemknout jezero a zahájit letošní letní sezónu. Děkuji všem dětem a paní učitelkám Markétě Koudkové a Martině Foglové za báječnou reprezentaci naší školky.

I. Moudrá

Číst celé »

Stezka medvíďat 2019

Sportovní setkání spřátelených školekDSC_1590

Ve čtvrtek 16. května 2019 se v Doksech u Termita potkalo 12 tříčlenných družstev školkových dětí, které mají rády pohyb, soutěže, zábavu a špekáčky na ohni. Osm medvídků připravilo pro kluky a holky osm různorodých úkolů. Závodníci museli všechny medvídky najít, splnit úkoly a ještě k tomu co nejrychleji doběhnout do cíle. Všem se letos, stejně jako v letech minulých, podařilo zvítězit nejen nad záludnými úkoly, ale především nad sebou samými. Lenost a pohodlí nemá v našich školkách místo. Poděkování patří paní učitelkám Janě Čermákové a Jarušce Kuntošové, které připravily trasu s úkoly, členům SK 3D, rodičům – vodičům, fotografům, ostatním paní učitelkám a provozním děvčatům, které se postaraly o proviant. 

I. Moudrá

Číst celé »

Neptun ve třídě

Koťátka a Zajíčci získali poklad krále moří Neptuna aneb Poslední lekce plavání trochu jinakP1010435
Ve čtvrtek 16. května 2019 měla být poslední lekce jarního plavání Zajíčků a Koťátek, kdy děti měly nejen získat Neptunův poklad, a doplavat si i pro „Mokré vysvědčení.“ Bohužel technické problémy s bazénem nám nedaly možnost ukázat, jak šikovní ve vodě jsme a co všechno jsme se naučili. Celým jarním plaváním nás provázel nejen vládce moří Neptun, ale hlavně živočichové, kteří v moři žijí a kteří pro nás na každou lekci připravili jeden úkol, který se nám podařilo vždy zdárně splnit. Poslední úkol si pro nás připravil kamarád delfín, který je ve vodě jako my velmi veselý a hravý. Úkolem pro všechny bylo „proplavat“ všemi úskalími, které pro nás Neptun přichystal a najít na „mořském dně“ jeho poklad. Zda se nám to podařilo, to se už můžete přesvědčit sami.

Petra Synková

Číst celé »

Informace pro rodiče

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2019/2020

Všechny děti, které přišly k zápisu ve dnech 6. 5. – 10. 5. 2019, byly přijaty k předškolnímu vzdělávaní v roce 2019/2020. Rodiče přijatých dětí se dostaví dne 30. 5. 2019 mezi 8.00 – 14.00 hod. do MŠ pro Rozhodnutí o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Mgr. Ivana Moudrá., ředitelka MŠ

Čáry máry Ušáci

Čarodějnický rej u ZajíčkůP1010319
V úterý 30. dubna 2019 se do třídy k Zajíčkům slétli čarodějové a čarodějnice. Utkali se spolu v netradičním čarodějnickým klání, při kterém se prokázali jejich čarodějné schopnosti a dovednosti. Obhájit své dovednosti museli naše čarodějnice a čarodějové ve třech disciplínách, slalomu na koštěti, v proměně v žábu a skok daleký v její podobě, ve sběru a přidání kouzelných ingrediencí do kotlíku s lektvarem. Na závěr klání jsme si zatančili a začarovali na prima čarodějnické diskotéce.

Petra, Veronika a Anička

Číst celé »

Čáry máry rejdění…

Čarodějnický rej u MotýlkůIMG_4183

Svátek čarodějnic slavíme,
dobře se bavíme,
na košťatech lítáme,
ve školce si užíváme.

V pondělí 29. dubna 2019 jsme u Motýlků prožili moc hezké dopoledne. Od rána do třídy přicházely čarodějnice, vstupovali čarodějové a přivítali jsme i jednoho kostlivce. A k tomu plno krásných klobouků, pavouků, hadů, koček a košťátek!!! Užili jsme si tancování, her, čarování, soutěžení a čarodějnického cvičení. A odměna – ta byla také zcela čarodějnická – čarodějnické „šampíčko“, pečené „prstíky“ a sladké čarodějnické bonbónky. Mňam!!! Za čarodějnické občerstvení děkujeme Moničce Bečkovské a Ninušce Stejskalové. Radost, smích a úsměvy vyplnily celé dopoledne a na fotkách uvidíte, jak nám to slušelo.

Dana, Markéta a Iveta

Číst celé »

Čáry máry u Berušek

Oslava čarodějnic u BerušekIMG_20190429_111447
Svátek všech čarodějnic důkladně oslavily děti ze třídy Berušek. V pondělí jsme se všichni převlékli do čarodějnických kostýmů a na košťatech vletěli rovnou do čarodějnického tancování. Soutěžili jsme v přeskakování a podlézání koštěte, z dračích vajíček vyrobili pomazánku plnou dračí síly, uvařili lektvar z muších nožiček a voňavých bylinek, kterým jsme si připili na věčné mládí, zdraví a krásu, čarovali a zaklínali všechno zlo, hráli čarodějné hry a jednu ježibabu jsme si namalovali. Zkrátka byla to oslava, jak se patří.

Čarování zdar! Martina a Anička

Číst celé »

Čáry máry fuk…

Koťátka čarují ve ZbynechP1060433

V úterý 30. dubna 2019 se Koťátka vydala na výlet do Zbyn. Během dne všechny zahřívalo sluníčko. Děti si prohlédly statek s domácími i exotickými zvířátky. Vyzkoušely si jízdu na koni a pochutnaly si na opečených vuřtech. Zahrály si čarodějnické hry a nakonec je čekal pěší pochod zpět do školky. Výlet si děti užily a plné zážitků odcházely domů.

Jana Čermáková a Jaroslava Kuntošová

Číst celé »

Berušky a hasiči

Kamarádi hasičiIMG-20190425-WA0001
V rámci dopravní výchovy si děti ze třídy Berušek povídaly, jaká hrozí nebezpečí na silnici i při hrách venku na hřišti. Naučili jsme se důležitá telefonní čísla, kterými přivoláme pomoc hasičů, policie a rychlé záchranné služby. A za hasiči jsme se vypravili na návštěvu. Prohlédli jsme si areál, kde hasičská posádka sídlí, prolezli hasičské auto, které je tak velké, že i kola jsou větší než některé děti, vyzkoušeli si hasičskou přilbu a potěžkali hadici proudnici. Uvědomujeme si, že nebezpečí číhá na nás všude a že i malé děti mohou snadno přivolat pomoc. A Berušky už ví, kam zavolají v případě požáru, havárie nebo když se někdo topí v rybníce. No přece kamarádům hasičům.

Martina a Anička

Číst celé »