Informace pro děti

Naše milé Berušky, Zajíčci, Motýlci a Koťátka,

moc se nám všem po vás všech stýská. Třídy jsou prázdné a tiché, hračky vás marně vyhlížejí, zahrada je smutná. Aby nám chvíle bez vás rychleji utekly, uklízíme a dezinfikujeme, přerovnáváme, zakládáme a při tom na vás myslíme. Víte, co by nám udělalo velikou radost? Kdybyste nám, milé děti, nakreslily obrázky, jak teď trávíte dny. Když nám nakreslíte obrázek (a může jich být hodně) o velikosti maximálně A3 a hodíte ho do schránky na plotě u vchodu k Beruškám a Motýlkům nebo do nově vytvořené schránky pro velké obrázky na dveřích u paní hospodářky, budeme moc šťastné. Vaše podepsané obrázky zalaminujeme a pověsíme na plot – naší skvělou výstavní plochu. Obrázky budou dělat radost nejen nám, ale i všem kteří půjdou okolo. Nevadí, že kolemjdoucích je teď málo. Přejeme všem pevné zdraví.

paní učitelky a paní ředitelka  

 

Informace pro rodiče

Milí rodiče,

posíláme pár odkazů na velmi zajímavé tituly pro vaše děti, kterým jistě chybí školka :-))

NĚCO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Indigové pohádky, Martina Mia Svobodová

 

Modrý tučňák, Petr Horáček …krásně ilustrovaná knížka o tom, když je někdo jiný, než ostatní.
e-shop

Nejsem rulička od toaletního papíru, Sara Stanford …knížka, která nabízí jednoduché návody na zábavné tvoření z ruliček od toaletního papíru.
e-shop

Časopis Puntík ….moc hezký časopis pro nejmenší se spoustou aktivit.
e-shop, lze koupit i v potravinách.

NĚCO PRO 1. STUPEŇ ŠKOLNÍCH DĚTÍ

KNÍŽKY

Ferda a jeho mouchy …opravdu velmi kvalitně zpracovaná knížka o emocích pro děti a rodiče.
e-shop

Kde rostou peníze, Denisa Prošková …hezky a srozumitelně psaná knížka pro děti o tom, jak to chodí s penězi.
e-shop

Co se skrývá pod zemí, Charlotte Guillain …krásně ilustrovaná a zpracovaná knížka, která ukazuje dětem, co je pod zemí až k jádru Země.
e-shop

Časopis Tečka …moc hezky zpracovaný časopis pro mladší školní děti.
e-shop lze koupit i v potravinách.

DALŠÍ TIPY

Učí telka …TV pořad na ČT2, který má pomoct nahradit školní vyučování.
více o pořadu

I. Moudrá

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. třídy ZŠ K. H. Máchy v Doksech (2020/2021)

Zápis do časového pořadníku = tabulky, která byla vždy před zápisem k dispozici ve školce, je ZRUŠEN!

Vedení ZŠ připravuje online verzi PŘIHLÁŠENÍ SE K ZÁPISU Z DOMOVA.   Vedení ZŠ žádá rodiče, aby s VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY ZATÍM POČKALI.

Sledujte aktuální informace na našem webu a na webu ZŠ (www.zsdoksy.cz). Děkujeme za spolupráci a pochopení změn, které se dějí v závislosti na aktuální situaci v České republice.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ

Informace pro rodiče

Rušíme zájezd do Itálie

Je nám velmi líto, ale za této nepříznivé situace se opravdu nemůžeme vydat na plánovanou cestu za poznáním s Kryštofem Kolumbem. Rušíme naši společnou dovolenou (19. 6. – 28. 6. 2020). Věříme, že v nejbližším možném termínu společně nasedneme na jakýkoliv dopravní prostředek a vše si vynahradíme. Za současné situace zatím nezvažujeme náhradní program. Zálohy budou všem vráceny v plné výši. Vzhledem k tomu, že je nyní provoz MŠ přerušen na dobu neurčitou, zavolejte (731 449 176) a domluvíme si den a čas vrácení peněz.

Děkujeme za pochopení. Už teď se těšíme na další společnou dovču.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ 

    

Informace pro rodiče

Zápis do školy (ZŠ) – odklad povinné školní docházky

Rodiče, kteří zvažují pro své dítě odklad povinné školní docházky o jeden rok, si vyzvednou ve školce, nebo stáhnou na webu ZŠ K. H. Máchy dva tiskopisy: Přihlášku k zápisu a Žádost o odklad PŠD. Dále je potřeba získat potvrzení od pediatra a nechat dítě vyšetřit v Pedagogicko psychologické poradně (PPP) v České Lípě. 

Rodiče se objednají v PPP na tel. č. 728 541 505 nebo 778 449 169. Vyšetření školní zralosti dube probíhat od 1. 4. 2020, pokud to aktuální situace dovolí. Jestliže bude i po tomto termínu omezen pohyb osob z důvodu karantény v ČR, termíny vyšetření dětí se posunou. Více informací získáte na výše uvedených tel. číslech.

Sledujte i nadále aktuální informace na našem webu i na webu ZŠ (www.zsdoksy.cz).

Děkujeme za spolupráci, přejeme pevné zdraví, nervy a klidné dny

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ  

Informace pro rodiče

Ošetřovné

Vzhledem k tomu, že nedokážeme odborně zodpovědět všechny vaše dotazy ohledně ošetřovného, prosíme rodiče, aby se obraceli přímo na Správu sociálního zabezpečení v České Lípě (tel. 487 889 111). Zde získáte všechny potřebné informace.

Ivana moudrá, ředitelka MŠ

 

Informace pro rodiče

Přerušení provozu MŠ Pražská

V součinnosti se zřizovatelem rozhodla ředitelka MŠ, že od úterý 17. 3. 2020 bude kvůli šíření koronaviru provoz MŠ přerušený, a to do odvolání. Rodičům bude na vyžádání vystaveno potvrzení o přerušení provozu, aby si mohli uplatnit tzv. ošetřovné. Vystavené potvrzení rodiče vyplní a odevzdají svému zaměstnavateli. Potvrzení je možné si vyzvednout každý den u hospodářky MŠ paní S. Baňkowské v době od 8. 00 – 12.00 hod. nebo požádat o zaslání potvrzení mejlem (moudra@msprazskadoksy.cz).

I nadále sledujte aktuální informace na webu MŠ. Informace směřujte na tel. čísla 731 449 176 (ředitelka) a 731 449 177 (hospodářka).  Děkujeme za spolupráci.

 

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do ZŠ K. H. Máchy

Zápis do ZŠ se koná v určeném termínu (15. 4. 2020) od 15.00 – 18.00 hod. Pokud nastane změna termínu, budou rodiče o náhradním termínu informováni prostřednictvím webu ZŠ (www.zsdoksy.cz). Sledujte aktuální informace na webu ZŠ Doksy. Dotazy můžete směřovat na: info@zsdoksy.cz (kancelář).

Přihlášku i žádost o odklad školní docházky si můžete stáhnout na webu ZŠ Doksy. Nebo si jí můžete vyzvednout v MŠ Pražská dne 19. 3. 2020 od 8.00 – 12.00 hod. 

Vyplněnou přihlášku odevzdáte v den zápisu v ZŠ.

Časový harmonogram zápisu určí ředitel, zástupce ředitele a učitelé ZŠ v den zápisu. To znamená, že se rodiče nebudou zapisovat do časové tabulky jako v letech minulých.

 

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ

 

Informace pro rodiče

Další mimořádné opatření

Od pondělí 16. 3. 2020 je provoz MŠ Pražská OMEZENÝ  (6.00 – 16.00 hod.). Provoz MŠ je zajištěný pouze pro děti pracujících rodičů (do odvolání). Do školky nepřijmeme děti, jejichž rodiče v době, kdy se začal šířit koronavirus (minimálně v minulých 14 dnech) pobývali mimo Českou republiku.

Žádáme rodiče o maximální zodpovědnost, součinnost a spolupráci. Děkujeme.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ

Informace pro rodiče

Platby školného a stravného

Rodiče dětí MŠ a ŠD mohou v těchto dnech využít možnost platit školné a stravné za své děti převodem ze svého účtu na účet MŠ (162651017/0600), aby nemuseli osobně do školky. Výši částky se dozvíte telefonicky u paní hospodářky S. Baňkowské na tel. č. 731 449 177. Děkujeme za spolupráci.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ