Kontakt

Mateřská škola Doksy Pražská 836 – příspěvková organizace
Pražská 836, Doksy 472 01

Telefon školy: 487 872 504
e-mail: moudra@msprazskadoksy.cz

www.msprazskadoksy.cz

ID: xaykqp3

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600 074 455
IČO: 706 95 369
Zřizovatel: Město Doksy
Adresa zřizovatele: nám. Republiky 193, Doksy 472 01
Telefon zřizovatele: 487 882 425

Ředitelka MŠ: Mgr. Ivana Moudrá
e-mail: moudra@msprazskadoksy.cz; Mobil: 731 449 176

Vedoucí školní jídelny: Simona Baňkowská

e-mail: bankowska@msprazskadoksy.cz; Mobil: 731 449 177

Vychovatelé ŠD: Bc. Andrea Javůrková, Petr Stránský
e-mail: druzina@msprazskadoksy.cz

Mobil: 776 449 157

Pověřenec GDPR: Ing. Zuzana Součková                                                                                                                                                                                                                                                                                 

e-mail: zuzana.souckova@equica.cz; 602 316 292