Školní jídelna

Jídelníček od 20. 5. do 24. 5. 2019

Jídelníček od 13. 5. do 17. 5. 2019

 

Zprávičky z akce „Namažu sis sám“
„My chceme taky!“, halekali i ti nejmenší. „Chceme si taky sami připravit sváču“. Nejdřív nás to
zarazilo, ale nakonec velmi mile překvapilo. Ve dvou třídách jsme nechaly vyzkoušet i malé děti, aby
si chléb namazaly samy a každopádně se „mrňata“ předvedla. Svačinka vzorně namazána,
pomazánka byla tam, kde měla, takže na chlebíku. No zkrátka děti byly obdivuhodné. Slibovaly, že
doma maminkám taky snídani nebo svačinku připraví. Předškoláci zkušeně kontrolovali mladší
kamarády a museli uznat, že jim to náramně jde.
Simona Baňkowská s kuchařinkami

 

Výňatek z řádu školní jídelny:

 

Každou změnu ve způsobu stravování dítěte v MŠ nahlásí rodiče u vedoucí ŠJ.

V případě, že pediatr potvrdí alergii na nějakou potravinu, rodič tuto skutečnost nahlásí u vedoucí ŠJ.

Odhlášení dítěte ze stravy, nahlášení mimořádné odpolední svačiny, je možné provést nejpozději do 8.00 hodin ráno osobně, telefonicky na čísle 487 872 504, 731 449 177, nebo e-mail bankowska@msprazskadoksy.cz

Vyhláška č. 107/2008 Sb. §4, odst.9 -„První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení se považuje za pobyt ve školním zařízení.“ První den nepřítomnosti si mohou rodiče oběd vyzvednout ve školní kuchyni.

Platba za stravné a úplatu se provádí do 15. dne v měsíci.

Způsob platby :

-souhlas s inkasem
-hotově v kanceláři hospodářky MŠ

-internetové bankovnictví, č. účtu 162651017/0600

Cena stravného od 3. 9. 2018

děti v MŠ  3-6 let           30,-Kč  (celý den)

děti v MŠ 7-10 let          33,-Kč   (celý den)

děti v ŠD 7-10 let           20,-Kč  (oběd)

 

Vážení  rodiče, dne 13. 12. 2014 vyšla v platnost  nová  legislativa, která se týká alergenů v potravinách. Od tohoto termínu máme povinnost u každého uvařeného jídla uvést alergen, který se v jídle nachází. Alergenů je celkem 14 a budou vždy uvedeny pod číslem v jídelníčku. Podrobný seznam alergenů visí nad jídelníčkem. Případné dotazy zodpovíme v kanceláři hospodářky MŠ.

 

ALERGENY

Odvolání na legislativu:

EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21.

ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Školní jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem označující alergen. U jídelníčku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelníček. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Bližší informace podá a vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

1)      Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich 1a pšenice, 1b žito, 1c ječmen, 1d oves, 1e špalda, 1f kamut

2)      Korýši a výrobky z nich

3)      Vejce a výrobky z nich

4)      Ryby a výrobky z nich

5)      Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6)      Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7)      Mléko a výrobky z něj

8)      Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů) 8a mandle, 8b lískové ořechy, 8c vlašské ořechy,

          8d kešu ořechy, 8e pekanové ořechy, 8f para ořechy, 8g pistácie, 8h makadamie

9)      Celer a výrobky z něj

10)   Hořčice a výrobky z ní

11)   Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12)   Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13)   Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14)   Měkkýši a výrobky z nich

Simona Baňkowská, vedoucí školní jídelny