Školní jídelna

Jídelníček od 23. 9. do 27. 9. 2019

Jídelníček od 16. 9. do 20. 9. 2019

Žádost o snížení úplaty – léto 2019

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě nechodilo celé letní prázdniny do mateřské školy, máte možnost mít sníženou úplatu (školné) za docházku na 50%. Pokud chcete této možnosti využít, přijďte vyplnit příslušnou žádost o snížení úplaty do kanceláře hospodářky MŠ. Na našich www stránkách v sekci dokumenty je tento formulář také k dispozici. Můžete si ho vytisknout, vyplnit a přinést.

 

Výňatek z řádu školní jídelny:

 

Každou změnu ve způsobu stravování dítěte v MŠ nahlásí rodiče u vedoucí ŠJ.

V případě, že pediatr potvrdí alergii na nějakou potravinu, rodič tuto skutečnost nahlásí u vedoucí ŠJ.

Odhlášení dítěte ze stravy, nahlášení mimořádné odpolední svačiny, je možné provést nejpozději do 8.00 hodin ráno osobně, telefonicky na čísle 487 872 504, 731 449 177, nebo e-mail bankowska@msprazskadoksy.cz

Vyhláška č. 107/2008 Sb. §4, odst.9 -„První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení se považuje za pobyt ve školním zařízení.“ První den nepřítomnosti si mohou rodiče oběd vyzvednout ve školní kuchyni.

Platba za stravné a úplatu se provádí do 15. dne v měsíci.

Způsob platby :

-souhlas s inkasem
-hotově v kanceláři hospodářky MŠ

-internetové bankovnictví, č. účtu 162651017/0600

Cena stravného od 3. 9. 2018

děti v MŠ  3-6 let           30,-Kč  (celý den)

děti v MŠ 7-10 let          33,-Kč   (celý den)

děti v ŠD 7-10 let           20,-Kč  (oběd)

 

Vážení  rodiče, dne 13. 12. 2014 vyšla v platnost  nová  legislativa, která se týká alergenů v potravinách. Od tohoto termínu máme povinnost u každého uvařeného jídla uvést alergen, který se v jídle nachází. Alergenů je celkem 14 a budou vždy uvedeny pod číslem v jídelníčku. Podrobný seznam alergenů visí nad jídelníčkem. Případné dotazy zodpovíme v kanceláři hospodářky MŠ.

 

ALERGENY

Odvolání na legislativu:

EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21.

ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Školní jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem označující alergen. U jídelníčku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelníček. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Bližší informace podá a vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

1)      Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich 1a pšenice, 1b žito, 1c ječmen, 1d oves, 1e špalda, 1f kamut

2)      Korýši a výrobky z nich

3)      Vejce a výrobky z nich

4)      Ryby a výrobky z nich

5)      Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6)      Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7)      Mléko a výrobky z něj

8)      Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů) 8a mandle, 8b lískové ořechy, 8c vlašské ořechy,

          8d kešu ořechy, 8e pekanové ořechy, 8f para ořechy, 8g pistácie, 8h makadamie

9)      Celer a výrobky z něj

10)   Hořčice a výrobky z ní

11)   Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12)   Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13)   Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14)   Měkkýši a výrobky z nich

Simona Baňkowská, vedoucí školní jídelny