Znovu otevření školky

autor: | 7. května 2020

Milé děti, milí pracující rodiče,

v pondělí 11. května 2020 po dlouhých 8 týdnech znovu otevřeme prozatím 2 třídy (Berušky a Zajíčky) naší školky pro děti pracujících rodičů. Upozorňujeme rodiče na následující nutná opatření, která jsou doporučena Ministerstvem školství (MŠMT).

V prostorách MŠ se pohybujte v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu – rychle předejte své dítěte paní učitelce a při vyzvednutí se též dlouho nezdržujte v budově MŠ.  U vchodu do šaten bude umístěna dezinfekce na ruce, kterou můžete použít (dobrovolné). Děti a personál MŠ roušky nosit nemusí. Děti si po příchodu do třídy důkladně umyjí ruce, na což paní učitelky dohlédnou. Ve třídách se bude během dne intenzivně větrat. Naše paní uklízečky jsou informované a poučené o přísných hygienických zásadách, které musí dodržovat. Dezinfekce veškerých povrchů a předmětů bude prováděna několikrát denně. V naší školce je zajištěno dostatečné množství dezinfekce. Pokud nám to počasí dovolí, budeme převážnou část dne trávit na naší zahradě. Zatím nebudeme podnikat vycházky nebo jiné krátké výlety mimo areál MŠ.    

Žádáme vás, abyste nám nahlásili přesná telefonní čísla, na kterých budete k zastižení v případě, že se budou u vašeho dítěte projevovat příznaky „jakékoliv“ nemoci. Při prvním vstupu po znovu otevření MŠ podepíšete čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.“ Toto čestné prohlášení podepíšete opětovně v případě, že vaše dítě z jakéhokoliv důvodu přeruší docházku do školky a pak se opět do kolektivu vrátí. 

Docházka do MŠ je dobrovolná. Do školky  do konce školního roku (do června 2020) nemusí docházet děti, pro které je tento poslední rok povinný. 

OMEZENÝ PROVOZ bude zajištěn každý pracovní den v době od 6.00 – 16.00 hod. zatím pouze pro děti pracujících rodičů.

V době od 6.00 – 6.30 hod. bude v provozu třída Berušek. Všechny děti se budou scházet u Berušek.

Od 6.30 hod. bude v provozu i třída Zajíčků.

Děti Berušky a Motýlci budou po dobu omezeného provozu chodit do třídy k Beruškám. Děti Zajíčci a Koťátka budou po dobu omezeného provozu chodit do třídy k Zajíčkům. 

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ