Ze školičky do školy

autor: | 27. března 2017

Na návštěvě ve školeP1000554

V pátek 24. března 2017 všichni naši předškoláci přijali pozvání svých starších kamarádů – školáků a vydali se za nimi do velké školy. V šatně jsme se přezuli a nechali se vést panem zástupcem Ivanem Skalským. Pan učitel nás zavedl nejprve do tělocvičny, kde zůstalo několik dětí a společně s prvňáky si vyzkoušely, jak vypadá hodina tělocviku. Ostatní děti se přesunuly do hodiny českého jazyka, aby viděly, jak kamarádi z  naší školky už umí pěkně číst. Další rozdělená skupina pak odešla do hodiny hudební výchovy. Společně jsme pak navštívili školní jídelnu a nakonec jsme si vyzkoušeli, jak se pěkně běhá po ovále na novém hřišti za školou. Děkujeme všem, kteří se nám ve škole moc hezky věnovaly. 

I. Moudrá