Závody – Motýlci

autor: | 15. dubna 2013

Duben – měsíc bezpečnosti – motto, které v průběhu dubna provází všechny třídy v celé školce.zavody_motylci_100123

S dětmi vedeme rozhovory, jaká pravidla máme dodržovat a jak se máme chovat na silnici jako chodci na chodníku i mimo něj, ale i jako řidiči např. na jízdním kole nebo na odstrkovadle. Učíme se znát dopravní značky a také je  používat. K tomu využíváme dopravní hřiště, které máme na školní zahradě. Třída Motýlků po nekonečně dlouhé zimě „provětrala“ koloběžky a děti si zazávodily v jízdě na koloběžkách, kolech a odstkovadlech.

J. Líbalová