Zápis do MŠ a ŠD

autor: | 20. dubna 2015

Zápis do Mateřské školy Pražská v Doksech pro školní rok 2015/2016
se koná od 11. května – 15. května 2015 od 8.30 do 12.00 hod. Pro řádné podání žádosti je třeba doložit rodný list dítěte a platný občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce).
Bližší informace získáte ve všech třídách, v ředitelně MŠ, na www.msprazskadoksy.cz a na tel. č. 487 872 504 a 731 449 176.
Zápis do školní družiny při MŠ Pražská v Doksech pro školní rok 2015/2016
se koná od 11. května – 15. května 2015 od 6.00 do 17.00 hod. Přihlášku si můžete vyzvednout v ředitelně MŠ, nebo ve školní družině.
Bližší informace získáte ve všech třídách, v ředitelně MŠ, na www.msprazskadoksy.cz a na tel. č. 487 872 504 a 731 449 176.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Ivana Moudrá, ředitelka MŠ Pražská