Zápis do MŠ a ŠD

autor: | 22. dubna 2016

Zápis do Mateřské školy Pražská v Doksech pro školní rok 2016/2017
V termínu od pondělí 16. května do pátku 20. května 2016 se v souladu se školským zákonem (č. 561/2004, § 34, odst. 2) koná v MŠ Pražská zápis k předškolnímu vzdělávání dětí pro školní rok 2016/2017. V průběhu zápisového týdne, denně v době od 8 do 12 hod., se zájemci dozví vše potřebné ohledně provozu, stravování, nabízených aktivit, personálního obsazení a další důležité informace o naší školce. V těchto dnech se rodičům a jejich dětem přizpůsobí provoz MŠ. Mohou se zúčastnit dění v MŠ, blíže se seznámit s pedagogickým personálem i ostatními zaměstnankyněmi, nahlédnout do kuchyně atd. Pro řádné podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je potřeba doložit rodný list dítěte a platný občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce). Počet volných míst je omezen kapacitou mateřské školy. Děti budou přijímány podle stanovených kritérií.
Bližší informace získáte ve všech třídách, v ředitelně MŠ, na www.msprazskadoksy.cz, na mejlu moudra@msprazskadoksy.cz a na tel. č. 487 872 504 a 731 449 176. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Ivana Moudrá, ředitelka MŠ Pražská

Zápis do Školní družiny při MŠ Pražská v Doksech pro školní rok 2016/2017
V termínu od pondělí 16. května do pátku 20. května 2016 se koná v MŠ Pražská zápis dětí do školní družiny pro školní rok 2016/2017. V průběhu zápisového týdne, denně v době od 8 do 17 hod., se zájemci dozví vše potřebné ohledně provozu, stravování, nabízených aktivit, personálního obsazení a další důležité informace o zájmovém vzdělávání ve školní družině při MŠ Pražská v Doksech. Počet volných míst je omezen kapacitou školní družiny. Děti budou přijímány podle stanovených kritérií.
Bližší informace získáte ve školní družině a v ředitelně MŠ, na www.msprazskadoksy.cz, na mejlu moudra@msprazskadoksy.cz a na tel. č. 487 872 504, 731 449 176 a 736 100 846. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Ivana Moudrá, ředitelka MŠ Pražská