Zápis dětí do MŠ 2020/2021

autor: | 7. května 2020

Informace pro rodiče

Všechny děti, které byly se svými rodiči u zápisu ve dnech 4. 5. – 7. 5. 2020 v MŠ Pražská, jsou přijaty do naší školky od 1. září 2020. 

Žádáme rodiče, aby doplnili Žádost o přijetí potvrzením pediatra o povinném očkování a žádost dodali zpět do školky. Teprve s potvrzením o řádném očkování dítěte, je žádost kompletní. V pátek 22. 5. 2020 se dostavte v době mezi 8.00 – 12.00 hod. do školky pro Rozhodnutí o přijetí.

Těšíme se na nové děti a jejich rodiče v novém školním roce.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ