Zajíčci a skřítek

autor: | 26. října 2015

Hledání skřítka DýňovníčkaDSC_0321
Tento týden mají svátek všechna strašidla a bubáci a jak už také všichni víme, nejsou vůbec hodní. A tak se stalo, že se nám ze školky jeden takový skřítek Dýňovníček ztratil. Je to velký neposeda a neposlucha. Nechal nám tu dopis, že ho máme jít hledat do lesa. Ale abychom to neměli tak lehké, museli jsme cestou splnit ještě tři úkoly. První úkol byl záludný – poznat stromy, které rostou v lese. Druhý úkol byl již lehčí, házeli jsme šiškou na určený cíl a se třetím úkolem jsme si poradili nejlépe, měli jsme zazpívat písničku a jak jinak než o strašidlech. Po splnění úkolů už stačilo jen skřítka najít. Nebylo to vůbec jednoduché, ale zato na nás na konci čekala i sladká odměna.

Petra Synková a Zdeňka Táborská