Zaječí dopravka

autor: | 22. dubna 2015

Dopravní týden ve třídě Zajíčkůimg_1043
Celý minulý týden jsme si s dětmi povídali o dopravních prostředcích, značkách, bezpečnosti při pohybu na silnici a na přechodu pro chodce, o důležitých telefonních číslech záchranného systému. Hráli jsme si na řidiče dopravních prostředků, ale i chodce a naše znalosti jsme uplatnili v pátek, kdy jsme skládali zkoušky pro získání průkazu cyklisty a v pondělí jsme měli před sebou ještě jízdu zručnosti kolem překážek a tu jsme zvládli na jedničku. Pak už zbývalo pouze předat průkazy svým majitelům a nechyběla ani malá odměna.

Petra Synková