Za Mikulášem do Polska

autor: | 9. prosince 2013

Český a polský Mikuláš jsou kamarádiza_mikulsem_do_polska_2013199

V pátek 6. 12. 2013 vyvrcholil česko-polský projekt „Přeshraniční malí výzkumníci“. Po dvou zrealizovaných setkáních polských a českých dětí jsme se v adventním čase vydali do Polska, abychom slavnostně ukončili společný projekt. Po přivítání a krátkém odpočinku se svačinkou začaly české děti společně s polskými hledat Mikuláše. Hledání v budově školky nebylo snadné, ale pro děti bylo zábavné. Povídání s polským i českým Mikulášem, při kterém měly děti možnost obě postavy porovnat, bylo zpestřeno příchodem českého čerta, kterého děti v Polsku neznají. Po obědě s typicky polským štědrovečerním pokrmem (polévka z červené řepy, těstovinové taštičky se zelím a rybou) děti společně vyráběly vánoční ozdoby a nakonec ustrojily vánoční stromeček. Pak už nás čekalo loučení a cesta domů.

Jeden projekt sice končí, ale zároveň nový začíná. V příštím roce budeme společně s polskou stranou realizovat projekt „Pohyb a hra rozvíjejí polské a české předškoláky“.

I. Moudrá