Vystoupení pro veřejnost

autor: | 24. ledna 2017

Motýlci potěšili svým vystoupenímP1220317

V neděli 22. ledna 2017 se naši Motýlci sešli v restauraci U Rybníčku s dokskými spoluobčany. Děti si se svými paní učitelkami Markétou a Danou připravily pro členy a členky Svazu tělesně postižených v Doksech krátké zimní pásmo písniček a básniček. Dětem se vystoupení povedlo, všem přítomným se  moc líbilo.

I. Moudrá