Vystoupení na Poslově mlýně

autor: | 5. června 2017

Motýlci v akciDSC07916

V neděli 4. června 2017 představili Motýlci svůj bezchybný taneček dětem na Poslově mlýně v rámci oslav dětského dne. Motýlci se svým tanečkem vystoupili již po 4. Premiéru měli v Novém Boru na pódiových vystoupeních, poté tančili v Doksech na náměstí a pak také u Máchova jezera. Derniérou bylo nedělní vystoupení. Za choreografii si zaslouží pochvalu paní učitelka Zdeňka Táborská. Poděkování patří též motýlím paní učitelkám Daně a Markétě, které s dětmi taneček nacvičovaly. Všechny děti si za reprezentaci naší školky na veřejnosti zaslouží obrovské ocenění. Nelze opomenout rodiče, kteří věnovali svůj čas nejen dětem při doprovodu na akce, ale též naší školce, protože bez jejich pomoci, bychom se neobešli. Děkujeme vám milí rodičové.

I. Moudrá