Vodní řádění

autor: | 27. listopadu 2014

Motýlí plavánídsc_0700
Plaváčci ze třídy Motýlků úspěšně zakončili první část předplaveckého výcviku „Od šplouchání k plavání“, které probíhalo jednou týdně v bazénu hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Formou her a zábavných činností jsme se snažili odbourávat strach z vody a okolního prostředí. Věříme, že se nám to povedlo a pokud nějaký strach přece jen přetrval, zkusíme ho odbourat na jaře ve druhé části našeho „plavání“. Už teď se moc těšíme…

Jana a Markéta