Vítejte na svět miminka

autor: | 27. března 2012

Vítání občánkůvitani_obcanku_2012_123

V sobotu 24. března 2012 deset předškolních dětí svým vystoupením přivítalo na svět nová dokská miminka. Paní učitelka Martina Foglová a Markéta Koudková připravily s dětmi krátké pásmo písniček a básniček. Během sobotního dopoledne vystoupily děti celkem třikrát. Čas mezi jednotlivými vstupy trávily děti se svými učitelkami v zasedací místnosti MěÚ.

Ráda bych touto cestou poděkovala manželům Stuchlým za sponzorský dar v podobě ovoce, které přinesli vystupujícím dětem.

I. Moudrá