Vítání občánků

autor: | 2. června 2022

V krásné sluneční nedělní dopoledne, jsme byli přivítat naše budoucí kamarády na zámku. Vystoupili jsme s krátkým vystoupením plným písniček a básniček pod vedením paní učitelek Markéty a Martiny z třídy Motýlků. Dětem jsme nakonec předali námi vyrobené dárečky.

                                                                                                                                                                                                                       Pavla Zemanová