UPOZORNĚNÍ

autor: | 24. června 2014

LETNÍ PROVOZ MŠ
Ve dnech 30. 6. 2014 – 25. 7. 2014 bude letní provoz zajištěn ve třídě Zajíčků od 6.00 – 16.00 hod.
PŘERUŠENÍ PROVOZU (UZAVŘENÍ) MŠ
Od 28. 7. – 22. 8. 2014 bude provoz MŠ přerušen.
Omezení provozu MŠ – přípravný týden
Ve dnech 25. 8. – 29. 8. 2014 bude zajištěn provoz MŠ od 6.00 – 16.00 hod.
PROVOZ MŠ a ŠD ve ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
Od 1. 9. 2014 opět zahájení provozu od 6.00 – 17.00 hod.

I. Moudrá