UPOZORNĚNÍ pro rodiče

autor: | 14. června 2016

Prázdné třídyP1170747

Upozorňujeme rodiče, prarodiče a ostatní, kteří doprovázejí a vyzvedávají děti z naší školky, jež je momentálně napůl v rekonstrukci. Žádáme všechny, aby nepoužívali vchod do areálu MŠ v I. pavilonu, který se opravuje. Respektujte, prosím, náš zákaz vstupovat na staveniště. Využívejte vchod do II. pavilonu, předejdete tak případným úrazům. Děkujeme za pochopení. Obě prázdné třídy byly 13. června 2016 předány jako staveniště liberecké stavební firmě DKK. V úterý 14. června 2016 započaly stavební práce. I nadále vás budeme o průběhu rekonstrukce informovat.

I. Moudrá