UPOZORNĚNÍ

autor: | 16. října 2013

POZOR!

Z důvodu pozdních příchodů některých dětí do školky,  které poté narušují ranní provoz a program MŠ, přistupujeme k nepopulárnímu kroku. Od 1. listopadu 2013 bude mateřská škola od 8.00 hod. uzavřena. Na pozdní příchody dětí nebudeme reagovat.

Výjimečné pozdní příchody dětí budeme tolerovat pouze v případě, že rodiče včas nahlásí a sdělí důvod pozdního příchodu dítěte do MŠ (např. kontrola u lékaře).

Děkujeme za pochopení

Bc. Ivana Moudrá, ředitelka MŠ