Sportujeme…

autor: | 10. listopadu 2014

Sportu zdar!p1110389
V úterý 4. 11. 2014 se předškolní děti ze všech tříd naší MŠ zúčastnily sportovní soutěže „Předškolácký desetiboj“ v Novém Boru. Soutěžily ve tříčlenných družstvech v deseti disciplínách. Atmosféra v tělocvičně byla skvělá, děti byly klidné a samotný závod se jim vydařil velmi dobře. Děvčata ze třídy Zajíčků se ve své kategorii umístila na 1. místě. V kategorii chlapců se umístili chlapci ze třídy Motýlků na 2. místě, na 3. místě skončili chlapci ze třídy Koťátek a chlapci ze třídy Berušek se umístili na krásném 5. místě. Všem dětem jsme drželi palce a povzbuzovali je. Odměnou všem závodníkům byl diplom a zasloužená medaile, ze které měly neskrývanou radost.

Jana Líbalová