Školní rok 2022/2023

autor: | 11. srpna 2022

Pro nově příchozí děti od 1.9. 2022  – budeme platby za školné a stravné přijímat v měsíci září.

Rozpis dětí do jednotlivých tříd bude 1.9. na dveřích školky.