Škola nanečisto

autor: | 1. listopadu 2018

Berušky a Motýlci ve školkové školeP1280436
V naší školce rády vymýšlíme nové činnosti a aktivity a tentokrát jsme vymyslely něco nového pro předškoláčky. Po obědě ve čtvrtek 25. října 2018 přišli předškoláčci ze třídy Motýlků k Beruškám a malé děti ze třídy Berušek šly spinkat do třídy Motýlků. A hra na školu mohla začít. Nejprve jsme si přečetli příběh „Jak se stal obr prvňáčkem“ a „Maxipes Fík ve škole.“ Potom jsme si představili novou pomůcku, kterou ve školce máme – mluvící skřipce. Naučili jsme se, jak se do nich nahrává pozdrav, úkol, nebo tajemství a jak se s nimi zachází. Skřipce byly schované v prostoru třídy a na každém z nich byl nahraný úkol. Děti byly rozdělené do malých skupinek, samy putovaly třídou, hledaly skřipce a plnily úkoly, které byly zaměřené na předškolní přípravu. Třídily přírodniny a poznávaly čeho je nejvíce, nejméně, stejně, rozdělovaly ovoce a zeleninu do správných košíků, stavěly z kaštanů geometrické tvary, řadily listy podle velikosti a skládaly z kousků ovoce. U stolečků pořádně procvičily ruce při grafomotorickém cvičení, což je důležité pro budoucí psaní, dostaly pracovní list se svým jménem napsaným psacím písmem, které zkusily napodobit a namalovaly svůj obličej se všemi detaily. Tenhle způsob předškolní přípravy děti velmi bavil a vydržely pozorné, čilé a zaujaté po celou dobu naší hry na školu.

Berušky a Motýlci