Roušky

autor: | 9. září 2020

Informace pro rodiče

Od čtvrtka 10. 9. 2020 je opět povinností všech osob nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Prosíme rodiče a jiné osoby, které doprovázejí děti do naší školky o dodržování této povinnosti. Zároveň oznamujeme, že děti ani zaměstnankyně ve školce tuto povinnost nemají. 

Sledujte prosím pozorně aktuální informace na webu MŠ.

 Ivana Moudrá, řed. MŠ