Rekonstrukce 2020

autor: | 11. dubna 2019

VOLEBNÍ SLIBY NEJSOU JEN ŘEČI
Podařilo se nám získat dotaci více než 16 mil. na přístavbu a modernizaci naší školky! Já vím, že to možná nevoní, ale pochválit nás musím, neboť žádostí bylo mnohonásobně více než peněz. Pro naše nejmenší tak budeme mít další oddělení a pro naše maminky příležitost „nebýt pod čarou“.
Nová moderní třída o kapacitě 28 dětí a sborovna vznikne nad stávajícím „krčkem“, tedy nad kuchyní a družinou MŠ. Rekonstrukcí projde také kuchyně MŠ, která dostane i nové gastrovybavení. Dále vybudujeme bezbariérové chodníky k zadním vstupům do MŠ a bezbariérově zpřístupníme horní patra MŠ pomocí schodolezu. Dotaci využijeme také na úpravu venkovního prostranství (úprava a vysazení zeleně, zřízení mlatových cest, osazení kruhových laviček) a doplnění herních prvků v zahradě MŠ (věž se skluzavkou, houpačky apod.). Díky za skvělou práci mému týmu na radnici v čele s Mgr. Jakubem Derynkem!

Ing. Eva Burešová, starostka města