Prázdninový provoz ve školce

autor: | 9. června 2017

PŘERUŠENÍ PROVOZU (UZAVŘENÍ) MŠ PRAŽSKÁ 
 3. 7. – 28. 7. 2017 – v těchto dnech je provoz zajištěn v MŠ Libušina. Nutno předem domluvit s paní ředitelkou v MŠ Libušina a zajistit si v naší MŠ kopii evidenčního listu svého dítěte.

LETNÍ (OMEZENÝ) PROVOZ MŠ PRAŽSKÁ
 Omezený provoz zajištěn ve třídě Berušek ve dnech 31. 7. – 31. 8. 2017 od 6.00 – 15.30 hod. 

Přejeme všem krásné pohodové prázdniny. Na všechny děti se těšíme v pátek 1. 9. 2017.

Ivana Moudrá, řed. MŠ