Přípravný týden

autor: | 18. srpna 2017

Přípravný týden na Pražské

Ve dnech 28. – 31. 8. 2017 se budou děti scházet v různých třídách naší školky. Jedná se o tzv. „přípravný týden“, kdy se paní učitelky a paní vychovatelka, paní kuchařky a uklízečky, paní hospodářka i paní ředitelka připravují na nové děti. V těchto dnech se připravují třídy, šatny, umývárny, kabinety. Poslední úpravy se provádějí na školní zahradě. Připravuje se pedagogická dokumentace a další „papíry“, bez kterých by se nový rok nemohl rozjet. Spoustu práce jsme udělaly v době letních prázdnin, o čemž jsme vás průběžně informovaly. Milí rodiče připravte se na malou bojovku, kdy se vaše děti, které budou v přípravném týdnu chodit do školky, přesouvat v rámci jednotlivých tříd. Provoz v tomto týdnu bude zajištěn od 6.00 do 15,30 hod. Děkujeme za pochopení. Na vás i vaše děti se už moc těšíme.

I. Moudrá