Předškolácký desetiboj

autor: | 16. listopadu 2011

Školka v pohybupredskolacky_desetiboj_105

Naše školka k běžným každodenním pohybovým aktivitám využívá kromě třídy, školní zahrady a přírodních zákoutí našeho města také tělocvičnu na náměstí. Děti z MŠ Pražská jsou členy Sportovního klubu dětí i dospělých Doksy (SK 3D). Malí cvičenci z každé školkové třídy i děti ze školní družiny docházejí pravidelně po celý školní rok do tělocvičny, kde pod vedením učitelek-cvičitelek hrají kolektivní hry, cvičí, využívají různé nářadí a náčiní, soutěží a dovádějí, zkrátka využívají velký prostor pro rozvoj svých pohybových dovedností.
Je velmi důležité podchytit děti již v tomto nejútlejším věku a nabídnout jim širokou škálu možností, jak využít svůj volný čas i v pozdějším věku.
Účinnou motivací pro naše děti jsou sportovní soutěže a přehlídky pořádané okresní Asociací sportu pro všechny (ASPV), kterých se během celého školního roku postupně zúčastňujeme.
V letošním podzimním „Předškoláckém desetiboji“ v Novém Boru získaly naše děti krásné 3. a dvě 4. místa.