Přednáška „Školní zralost“

autor: | 14. března 2023

Dne 1.3. 2023 se konala ve třídě Zajíčků přednáška na téma „Školní zralost“. Rodiče tak měli možnost zjistit, co vše by měl předškolák umět k zápisu do první třídy ZŠ. Seznámili se  psychickým i fyzickým vývojem dítěte, se všemi jeho percepcemi a jemnou a hrubou motorikou. Byli jim doporučeny činnosti na rozvíjení různých dovedností, potřebných do ZŠ. Formou prezentace na interaktivní tabuli se  seznámili i s interaktivními výukovými programy pro předškoláky. Každý rodič se tak  měl možnost dozvědět co potřeboval a čím by mohl svému předškolákovi k úspěšnému startu do školy pomoc. Účast byla na přednášce hojná a tak věřím, že  nebyla tohoto druhu určitě poslední. Budeme se těšit na další shledání a spolupráci.

Pavla Zemanová, DiS.