Prázdninový provoz MŠ Pražská

autor: | 11. května 2020

Informace pro rodiče

LETNÍ (OMEZENÝ) PROVOZ MŠ Pražská
Ve dnech 1. 7. – 31. 7. 2020 je omezený provoz MŠ zajištěn v MŠ Libušina od 6.00 – 15.30 hod. Důvodem přesunu provozu do školky v Libušině ul. je plánovaná rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ (nástavba a rekonstrukce kuchyně, úprava zahrady a zeleně), která je plánovaná na období 1. 6. 2020 – 31. 5. 2021. O podrobnostech vás budeme samozřejmě včas informovat.

PŘERUŠENÍ PROVOZU (UZAVŘENÍ) MŠ Pražská
Ve dnech od 3. 8. – 21. 8. 2020 bude provoz MŠ Pražská přerušen. V době uzavření MŠ mohou využít provozu MŠ Libušina pouze pracující rodiče. Je třeba si nejpozději do 12. 6. 2020 vyzvednou kopii evidenčního listu a domluvit si s ředitelkou MŠ Libušina umístění dítěte v MŠ Libušina.

Všechny vaše dotazy směřujte na školkový mejl: moudra@msprazskadoksy.cz nebo tel. 487 872 504, 731 449 176, 731 449 177.

Ivana Moudrá, ředitelka MŠ