Pomoc Ukrajině

autor: | 3. března 2022

Zveřejňujeme vzkaz naší paní starostky Evy Burešové:

Vážení přátelé,

jménem města Doksy vás chci informovat, že jednáme o pomoci Ukrajině. Intenzivně monitorujeme situaci a potřeby. Opíráme se o informace z oficiálních zdrojů Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničí a dalších.
V současné době není z hlediska logistiky snadné přepravit humanitární pomoc přímo do postižených oblastí v podobě sbírky. Proto jsme od této aktivity upustili a prosíme, abyste svou pomoc zacílili především na finanční pomoc prostřednictvím nadací.
Velmi žádaná je v současné situaci potřeba ubytování. Pokud nemáte kontakt přímo na konkrétní občany, kterým můžete ubytování nabídnout, pak je největší poptávka po ubytování pro 20 a více osob, ideálně s možností stravování. Samozřejmě uvítáme i nabídky s nižší kapacitou ubytování.
Děkuji rekreačnímu zařízení Poslův Mlýn Doksy, které poskytlo 500 míst pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou snad již na cestě. Paní Janě Kalousové Raabové jsem nabídla maximální podporu ze strany města, a to ať již ve formě finanční, či materiální. Současně děkuji týmu lékařů z České Lípy, kteří mě kontaktovali a nabídli okamžitou profesionální pomoc těmto nově příchozím občanům. Až první občané z Ukrajiny přijedou, očekávám, že právě to bude chvíle na uspořádání sbírky oděvů, hygienických potřeb, hraček apod. O všem vás budeme informovat.
Prosím, kdo byste měl zájem a mohl poskytnout ubytování, napište nám na email ukrajina@doksy.com s bližšími informacemi a kontaktem na vás. Pokud víte o někom z vašeho okolí, kdo má v postižených oblastech někoho blízkého a chtěl by mu jakkoliv zajistit pomoc či ubytování, nechť mě také kontaktuje na adrese ukrajina@doksy.com.
Někteří jste mě již kontaktovali a nabídli pomoc, moc za ni děkuji a slibuji, že město Doksy bude tyto aktivity maximálně podporovat a pomáhat s jejich realizací.
Děkuji všem za vlnu solidarity.

Eva Burešová, starostka města Doksy