Od kapičky k vodě

autor: | 7. března 2024

Jak moc je voda pro život důležitá, jaký je její koloběh a k čemu všemu přispívá se zajíčci dozvěděli ve školce druhý únorový týden. Během něho si vyzkoušeli několik pokusů: vytvořili např. koloběh vody v sáčku nebo déšť ve skleněné váze. Ve středu 14.2. je čekal výlet do Ekocentra v Brništi, kde pro ně byl připraven program „Od kapičky k vodě“. Nejprve si poslechli pohádku o kapičce, která se stala vodní vílou, pak si sami zahráli na kapičky, zkusili si několik pokusů s vodou, párou a ledem, a nakonec si každý z nich vymaloval svůj koloběh vody, který si odvezli domů. Výlet i téma celého týdne se dětem velmi líbil, pozorně poslouchaly a dozvěděly se spoustu nových věcí, těší se na příští návštěvu a co nového je čeká.

Zajíčci.