Neptun ve třídě

autor: | 17. května 2019

Koťátka a Zajíčci získali poklad krále moří Neptuna aneb Poslední lekce plavání trochu jinakP1010435
Ve čtvrtek 16. května 2019 měla být poslední lekce jarního plavání Zajíčků a Koťátek, kdy děti měly nejen získat Neptunův poklad, a doplavat si i pro „Mokré vysvědčení.“ Bohužel technické problémy s bazénem nám nedaly možnost ukázat, jak šikovní ve vodě jsme a co všechno jsme se naučili. Celým jarním plaváním nás provázel nejen vládce moří Neptun, ale hlavně živočichové, kteří v moři žijí a kteří pro nás na každou lekci připravili jeden úkol, který se nám podařilo vždy zdárně splnit. Poslední úkol si pro nás připravil kamarád delfín, který je ve vodě jako my velmi veselý a hravý. Úkolem pro všechny bylo „proplavat“ všemi úskalími, které pro nás Neptun přichystal a najít na „mořském dně“ jeho poklad. Zda se nám to podařilo, to se už můžete přesvědčit sami.

Petra Synková