Návštěva z Polska

autor: | 4. června 2014

Přijeli k nám kamarádip1110502

Na úterý 3. června 2014 jsme se moc těšili. Již od rána jsme nedočkavě vyhlíželi autobus, který k nám polské děti přiveze. Ve školce naše vzácné hosty přivítali Zajíčci v kostýmech žabiček, které umějí nejen kvákat a tančit, ale i pěkně bubnovat. Naše malé kamarády přivítala také paní starostka a pan místostarosta. Z radnice jsme zamířili přímo k Máchovu jezeru, kde jsme si společně zadováděli. Naše paní učitelky pro nás připravily báječné aktivity a činnosti v písku i na trávě. Moc se nám to česko-polské dovádění líbilo. Ve 12 hodin jsme usedli na parník a pan kapitán s námi obeplul celé jezero. Naši kamarádi nám takovou velikou vodní plochu trochu záviděli, protože v Boleslawci jezero nemají. Bylo nám moc líto, že naše společné setkání v půl 3 skončilo. Ale žádné slzy, protože 1. října sbalíme do batůžků kromě svačiny také plavky a hurá za našimi kamarády do jejich školky i do bazénu.

I. Moudrá