Myšák Bertík a pan B

autor: | 22. dubna 2016

Dopravní výchova s myšákem BertíkemP1000250

Celý duben probíhá v naší školce dopravní výchova, na kterou navázal program, jež pro naše starší děti připravil BESIP. Program nesl název „Dopravní výchova s myšákem Bertíkem“, aneb jak se správně a bezpečně pohybovat na vozovce i mimo ni. Celým programem nás provázel „pan Bezpečný“ – Pepa Melen, který nejen nám, ale i svému kamarádovi myšáku Bertíkovi připomínal pravidla, jak se chovat v dopravním provozu. Dále nám ukazoval dopravní značky, které bychom měli znát a bezpečnostní pomůcky s reflexními prvky. V závěru programu čekala děti zajímavá soutěž s dopravní tematikou, která byla zaměřena na postřeh a paměť. Každá správná odpověď byla odměněna dárečkem – myšákem Bertíkem, kterého si děti odnesly domů.

Petra Synková